Górnictwo- upadłe dzieło rządów III RP

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989 była celową likwidacją potencjału wydobywczego rentownego ekonomicznie polskiego górnictwa.  Polska jako eksporter węgla miała zniknąć z rynków światowych w interesie jej głównych konkurentów: USA,… Czytaj dalej