Polska służba zdrowia w Europie- 34 miejsce na 36 badanych państw

Ranking przeprowadzono przez szwedzką firmę Health Consumer Powerhouse, instytucja zlecająca: Komisja Europejska. Pod uwagę brano kilkadziesiąt wskaźników, m.in.: dostęp do służby zdrowia, dostęp do lekarzy specjalistów, skuteczność leczenia, respektowanie praw pacjentów. Reklamy