Polska – najwyższe podatki nakładane na pensje pracownicze w Europie (Ranking Deloitte)

Obywatel Polski, w zestawieniu z obywatelami z 18 innych państw w Europie, płaci najwyższy podatek dochodowy (!!!) – Ranking Deloitte, Raport: European Salary Survey 2014 Deloitte przeprowadził następującą analizę: Reklamy

Jak niszczy się branże tytoniową … (bajka o Unii Europejskiej cz.1)

Na początku zaznaczę i podkreślę, że nałóg tytoniowy jest mi obcy i szczerze zgadzam się ze słowami G.B. Shaw, że „Pa­pieros to śmier­dzące ziele,z og­niem po jed­nej i głup­cem po dru­giej stro­nie”, ale… Czytaj dalej

Górnictwo- upadłe dzieło rządów III RP

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989 była celową likwidacją potencjału wydobywczego rentownego ekonomicznie polskiego górnictwa.  Polska jako eksporter węgla miała zniknąć z rynków światowych w interesie jej głównych konkurentów: USA,… Czytaj dalej

  • Follow nibylandia24 on WordPress.com
  • Reklamy